Biblia

Biblia - Pismo Święte

Niebo i ziemia przeminą, lecz moja słowa nigdy nie przeminą Łk 21,33

Jezus Syn Boży, Zbawiciel

Biblia to objawione słowo Boże. Poradnik poruszania się w Królestwie Bożym już tu na ziemi. To instrukcja jak rozmawiać z Bogiem, aby być pewnym, że nas usłyszy i spełni Swoje obietnice. Biblia jest pismem natchnionym. Przez proroków mówi do nas sam Bóg. Potem osobiście Jezus Syn Boży głosi prawdę o Bogu Ojcu. A potem przez namaszczenie Duchem Świętym apostołowie i uczniowie. Pismo Święte jest opisem Boga i Jego obietnic dla ludzi od początku świata. Chcesz znać Boga? Jego charakter? Plan dla Twojego życia? Jego obietnice? Kto nie zna Pisma Świętego, ten nie zna Jezusa, ten nie zna Boga.  Zacznij czytać Biblię. Wypłyń na głębię.

Żywe bowiem jest słowo Boże, skuteczne i ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić pragnienia i myśli serca

list do Hebrajczyków 4.12

Fakty o Biblii:

Bestseller

Biblia jest światowym bestsellerem. Najczęściej kupowaną i czytaną książką na świecie. Przez ostatnich 50 lat wydrukowano i sprzedano 3,9 mld egzemplarzy biblii

Rekordowa ilość rękopisów

Istnieje 24 tysiąca rękopisów Biblii, co potwierdza jej autentyczność. Rękopisy zgadzają się ze sobą, co do słowa w 99,5% przypadków. W porównaniu z zachowanymi 643 rękopisami Iliady Homera (druga pozycja na liście największej ilości kopii) jest ilością niespotykaną na świecie

Rekorda liczba tłumaczeń

Biblia Została przetłumaczona, aż na 1500 języków i dialektów

1500 lat pisania

Cała Biblia została napisana w okresie obejmującym ponad 1500 lat. Liczne i najnowsze badania archeologiczne potwierdzają wiarygodność historyczną biblii, miejsc i wydarzeń

Nowy Testament

Nowy Testament został spisany w 40 – 80 roku I wieku. Nowy Testament jest najbardziej wiarygodnym dokumentem starożytnym dostępnym w historii ludzkości

Testament

Słowo Testament oznacza Przymierza zawarte przez Boga z ludźmi a zwrot “Nie lękajcie się” pojawia się w Piśmie Świętym, aż 365 razy

Jezus Chrystus

Jezus jest postacią historyczną a nie wymyśloną. Świeccy historycy odnotowali ogólne fakty z życia Jezusa oraz inni często przeciwnicy Jezusa (Korneliusz Tacyt, Józef Flawiusz, Swetoniusz, Pliniusz Młodszy, Tallus). Żydowska księga Talmud również potwierdza fakt istnienia Jezusa

Ewangelie

Dwie Ewangelie zostały napisane przez apostołów Mateusza i Jana - ludzi, którzy znali Jezusa osobiście i podróżowali z Nim przez ponad trzy lata. Autorami pozostałych dwóch ksiąg są Marek i Łukasz – bezpośredni uczniowie apostołów. Ewangeliści byli naocznymi świadkami opisywanych faktów z życia Jezusa lub korzystali z relacji naocznych świadków. Pierwszy Kościół uznał cztery Ewangelie, ponieważ były zgodne z powszechną wiedzą na temat życia Jezusa. Na podstawie badań prawno - historycznych z całą pewnością można potwierdzić fakt istnienia osoby Jezusa Chrystusa w I wieku n.e.

Biblia online Stary i Nowy Testament:
Cztery Ewangelie:

dotknij / kliknij na wybraną ewangelię

zacznij czytać BIBLIĘ