O stronie

O stronie

Ta strona powstała, aby pomóc Ci w otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Doświadczyć żywej obecności Jezusa Chrystusa w Twoim życiu i narodzić się na nowo. Na tej stronie znajdziesz znajdziesz niezbędne i pomocne informacje, kiedy zapragniesz Nowego Życia. Krok po kroku, jak się w tym wszystkim odnaleźć, aby nie zgasić Ognia, który zapłonął. Aby nie zmarnować szansy jaką Bóg Ci przygotował.

Proś Ducha Świętego, aby Cię prowadził.

Proszę Ciebie Jezu, za każdego, kto wejdzie na tę stronę, aby został dotknięty Twoim Świętym Duchem i otrzymał Twoje błogosławieństwo. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen

Kim jesteśmy?

Jesteśmy członkami Kościoła Katolickiego w Archidiecezji Wrocławskiej. Każdy z nas ma inną historie życia. Każdy z nas doświadczył żywej obecności Jezusa i narodził się ponownie w Duchu Świętym. Jesteśmy grupą z różnych wspólnot Odnowy we Wrocławiu. Łączy nas Jezus, który jest naszym jedynym Panem i Zbawicielem.

Jesteśmy przekonani, że na świecie a szczególnie w Polsce jest ogromne przebudzenie działania Ducha Świętego i ewangelizacji w Mocy.

Spotykamy się na forach charyzmatycznych, rekolekcjach, konferencjach.

Ewangelizujemy ludzi na ulicach, w Rynku oraz prowadzimy ewangelizację bezdomnych we Wrocławiu. Wszystko to przy współpracy z Kościołem i duchownymi naszej diecezji.

Jezus żyje! Jezus uzdrawia dziś! Chwała Ci Jezu!

I rzekł do nich: <Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie> M 16, 15-18

<A gdy Duch Święty wstąpi na Was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami> DA 1,8

Jezus żyje!