O stronie

O stronie

Ta strona powstała, aby pomóc Ci w otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Doświadczyć żywej obecności Jezusa Chrystusa w Twoim życiu i narodzić się na nowo.
– posłuchaj kilku konferencji
– zaproś Jezusa do swojego życia
– przyjmij Ducha Świętego
 
Dzięki konferencjom, które pozwoliłem sobie zamieścić na stronie przede wszystkim Marcina Zielińskiego i ojca Witko one rozbudziły we mnie wiarę. Wierzę, że i Tobie pomogą.
 
Jesteśmy członkami Kościoła Katolickiego w Archidiecezji Wrocławskiej we Wrocławiu. Spotkanie z Jezusem zmieniło cale nasze życie.
Ty też możesz zaprosić do swojego życia Jezusa i Go spotkać!
Obietnica
I rzekł do nich Jezus: <Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą;  węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie>M 16, 15-18
jezus żyje!