Główna

ogienducha.pl

Ta strona powstała, aby pomóc Ci w otwarciu się na działanie Ducha Świętego. Doświadczyć żywej obecności Jezusa w Twoim życiu i narodzić się na nowo z Ducha

Nowe Życie

Doświadczenie żywego Jezusa zmienia całą perspektywę życia

Bóg jest miłością i jest w Tobie zakochany. Posłał swojego jedyny syna Jezusa, aby Ci o tym powiedzieć. Czy chciałbyś, chciałabyś doświadczyć żywego Boga w swoim życiu? Może życie Ci się posypało i wszystko upadło i nie jest tak jak powinno być? Może jesteś zniewolony nałogami? Może po prostu masz już wszystkiego dość i nie widzisz celu w życiu? A może poszukujesz odpowiedzi, gdzie właściwie jest Bóg skoro świat upada? A może obwiniasz Boga za wszystko? ” Bo jakbyś istniał to przecież….”
Nieważne w jakim momencie życia jesteś. Nieważne, co się wydarzyło. Nieważne jak głęboko upadłeś, upadłaś. Bóg ma dla Ciebie nowe życie.  Wystarczy, że powiesz tylko TAK i zaprosisz Jezusa do swojego życia , a Bóg Cię zaskoczy.
Odrzuć fałszywy obraz Boga, który chce jedynie Twojego cierpienia. Bóg jest dobry i chce obdarzyć Cię szczęściem, bo Cię kocha! On dał Ci swojego syna Jezusa. A imię Jezus oznacza “Bóg zbawia”.
Podejmij “ryzyko” spotkania i doświadczenia żywego Jezusa a zobaczysz jak zmieni się Twoje życie. Nic już nie będzie takie jak dawniej. Zaryzykujesz? Odkryj więcej w zakładce “Nowe Życie”
Zaproś Jezusa do swojego życia. Jezus ma dla Ciebie Nowe Życie! Pragnie wypełnić Cię swoim Duchem. Otwórz swoje serce.
Jezus żyje!
 
 
 
 
 
 
Jezus Cię zaprasza:
Oto stoję u drzwi i kołaczę jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną.” Ap 3,20-21
 
Trzy kroki do Nowego Życia

Odbuduj w sobie wiarę

Oglądaj i słuchaj przez internet konferencji charyzmatycznych. Zobacz zakładkę "Konferencje". Rozpal w sobie Ducha. Słowa mają Moc. Tak budzi się wiara

Powierz życie Jezusowi

Poczułaś, poczułeś w sercu ogień i Bożą obecność? To ten moment, aby zaprosić Jezusa do swojego życia. Uznać Go swoim jedynym Panem i Zbawicielem

Przyjmij Ducha Świętego

Najważniejsze, aby świadomie zaprosić Ducha Świętego do swojego życia. Przejść modlitwę o chrzest w Duchu Świętym. Weź udział w Seminarium Odnowy Wiary lub Nowe Życie

ROZPAL WIARĘ, OGLĄDNIJ KILKA KONFERENCJI, KTÓRE OTWORZĄ TWOJE SERCE

 Jezus powiedział: Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poproście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami. Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Wytrwajcie w miłości mojej! J 15,7-9

JEZUS MA DLA CIEBIE

zaryzykujesz?

Wytrwałość w modlitwie
 <Proście, a będzie wam dane; szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Albowiem każdy, kto prosi, otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą. Gdy którego z was syn prosi o chleb, czy jest taki, który poda mu kamień? Albo gdy prosi o rybę, czy poda mu węża? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec wasz, który jest w niebie, da to, co dobre, tym, którzy Go proszą> Mt 7,7-11

Duch Święty

To On przenika wszystko we wszystkim. Duch Święty jest Osobą, nie energią. Ma uczucia. Duch Święty tzw. Paraklet. Równy Ojcu i Synowi. To w mocy Ducha Świetego działał Jezus

pismo Święte

To objawione słowo Boże. Poradnik poruszania się w Królestwie Bożym i jak rozmawiać z Bogiem. Kto nie czyta Biblia tak naprawdę nie zna Boga i Jezusa. Zacznij od dziś!

katechizm

Katechizm Kościoła Katolickiego to konstytucja wiary Kościoła. Ukazuje, prawdy i zasady wiary, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysiącleci
Wiara
Jezus powiedział: Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam Kto powie tej górze: “Podnieś się i rzuć się w morze”, a nie wątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co w modlitwie prosicie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie co przeciw komu, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze. Mk 11,23-25
jezus żyje!