Maryja

Maryja - Keharitomene

Maryja matka Jezusa. Matka Boga. Najpotężniejsza charyzmatyczka Kościoła. Oblubienica Ducha Świętego. Keharitomene czyli Pełna Łaski. Takie imię Maryi nadał sam Bóg.  Maryja została tak przedstawiona przez Archanioła Gabriela przy zwiastowaniu. To Ona jest matką Jezusa. Zanim Jezus rozpoczął głoszenie Królestwa Bożego przez trzydzieści lat przebywał z Maryją. Maryja towarzyszyła Jezusowi na początku Jego działalności (Kana Galilejska) aż do końca (śmierć na Krzyżu).

W drodze rozwoju duchowego i kroczeniu w odnowie w Duchu Świętym nie odrzucaj Maryi. Z nią nigdy nie zbłądzisz, z nią nigdy nie przegrasz. Maryja prowadzi do Jezusa. Wyprasza łaski dla Ciebie u swojego Syna i Boga i u Ducha Świętego. Skutecznie wspomaga w walce z szatanem i demonami.

Pytanie czy bez Maryi można? Można, Ale po co? Ona zawsze Ci pomoże.  Rola Maryi z cała pewnością nie zakończyła się wraz ze narodzeniem Jezusa. Jako Jego Matka stale wstawia się za nami u Boga. Jeśli prosisz  swoich przyjaciół o modlitwę wstawienniczą za siebie, to i również możesz prosić Maryję o wstawiennictwo u swojego Syna. W Magnificat (Pismo Święte, Łk 1, 48) Maryja mówi “Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny. Święte jest Jego imię” .

Uwielbienie należy się tylko Bogu. Na co Maryja zwraca uwagę w licznych objawieniach, aby wzrok ludzi skierowany był na jej Syna i aby ludzie się nawracali.

Jeżeli Maryja jest Ci bliska sercu. Nigdy nie miej z tego tytułu jakichkolwiek wyrzutów czy obaw. Módl się na różańcu, proś Maryję o wstawiennictwo. Szanuj Ją. To ziemska mama Jezusa. Twojego Boga, Pana i Zbawiciela.

Warto mieć Maryję u swego boku. Bóg obdarzył Maryję potężną mocą i łaską.

 

Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boga, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen.

Maryjo wstawaj się za nami

z maryją nigdy nie przegrasz