Maryja

Maryja - Keharitomene

Maryja matka Jezusa. Matka Boga. Najpotężniejsza charyzmatyczka Kościoła. Oblubienica Ducha Świętego. Keharitomene czyli Pełna Łaski. Takie imię Maryi nadał sam Bóg.  Maryja została tak przedstawiona przez Archanioła Gabriela przy zwiastowaniu. To Ona jest matką Jezusa. Zanim Jezus rozpoczął głoszenie Królestwa Bożego przez trzydzieści lat przebywał z Maryją. Maryja towarzyszyła Jezusowi na początku Jego działalności (Kana Galilejska) aż do końca (śmierć na Krzyżu). To wymowne przesłanie. Liczne objawienia Maryjne na całym świecie pokazują, że Maryja przygotowuje świat na ponowne przyjście jej syna Jezusa Chrystusa i jest Arką Przymierza na czasy ostateczne.

W drodze rozwoju duchowego i kroczeniu w odnowie w Duchu Świętym nie odrzucaj Maryi. Z nią nigdy nie zbłądzisz, z nią nigdy nie przegrasz. Maryja prowadzi do Jezusa. Wyprasza łaski dla Ciebie u swojego Syna i Boga i u Ducha Świętego. Pogromczyni szatana i demonów.

Pytanie czy bez Maryi można? Można, Ale po co? Ona zawsze Ci pomoże. 

Rola Maryi z cała pewnością nie zakończyła się wraz ze narodzeniem Jezusa. Jako Jego Matka stale wstawia się za nami u Boga. Jeśli prosisz  swoich przyjaciół o modlitwę wstawienniczą za siebie, to i również możesz prosić Maryję o wstawiennictwo u swojego Syna.

Uwielbienie należy się tylko Bogu. Na co Maryja zwraca uwagę w licznych objawieniach. aby wzrok ludzi skierowany był na jej Syna i aby ludzie się nawracali. Jeżeli Maryja jest Ci bliska sercu. Nigdy nie miej z tego tytułu jakichkolwiek wyrzutów czy obaw.

 
 

Ks. Dominik Chmielewski o Maryi i jej roli w dziejach świata. Warto mieć ją u swego boku. Bóg obdarzył Maryję potężną mocą i łaską. Wezwanie Maryi podczas egzorcyzmów wyrzuca demony ponieważ tak są przy niej poniżone. Nie mogą znieść Jej obecności. Potwierdza to wiele znanych egzorcystów. To właśnie szczególnie łaska , którą otrzymała Maryja od Boga.

Demony, którym stawiamy czoła, my egzorcyści, współdziałając ściśle z Dziewicą Maryją, są zmuszone świadczyć o nadzwyczajnej godności, w jaką jest Ona przyobleczona wśród wszystkich istot ludzkich i anielskich; wyznawać całą prawdę o Niej i ich całkowitą niemoc w Jej obliczu.

z Maryją nigdy nie przegrasz!