Duch Święty

Duch Święty

Duch Święty to On przenika wszystko we wszystkim. Duch Święty jest Osobą, nie energią. Ma uczucia. Duch Święty jest równy Ojcu i Synowi.  To on jest „duszą Kościoła”, a nie jedynie Jego towarzyszem. Jest Duchem sprawczym i Duchem Mocy. To w jego Mocy działał Jezus. Przenika Ojca i Syna. Bez Ducha Świętego Bóg jest daleko, Chrystus pozostaje w przeszłości, Ewangelia jest tylko książką wypełnioną treścią. Kościół jest organizacją a eucharystia tylko wspomnieniem i zwyczajną praktyką. Zaproś do swojego życia Ducha Świętego. Jezus powiedział “Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe”J 16

Fragment z katechizmu kościoła katolickiego o Duchu Świętym:

Nikt nie może powiedzieć bez pomocy Ducha Świętego, Panem jest Jezus: " (1 Kor 12, 3). "Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze!" (Ga 4, 6). Poznanie wiary jest możliwe tylko w Duchu Świętym. Aby pozostawać w jedności z Jezusem Chrystusem, trzeba najpierw zostać poruszonym przez Ducha Świętego. To On wychodzi naprzeciw nas i wzbudza w nas wiarę. Mocą naszego chrztu, pierwszego sakramentu wiary, życie, które ma swoje źródło w Ojcu i zostaje nam ofiarowane w Synu, jest nam udzielane wewnętrznie i osobowo przez Ducha Świętego w Kościele. Duch Święty przez swoją łaskę pierwszy wzbudza naszą wiarę i udziela nowego życia, które polega na tym, abyśmy znali "jedynego prawdziwego Boga oraz Tego, którego posłał, Jezusa Chrystusa" (J 17, 3)."

katechizm kościoła katolickiego

Człowiek pomimo chrztu świętego i bierzmowania zakopał głęboko w swoim sercu Ducha Świętego, tak głęboko, że uniemożliwił mu działanie. Każdy ochrzczony ma Ducha Świętego w sobie. Ty też Go masz, ale musisz obudzić Go w sobie. Musisz obudzić Jego moc. To tak jak z herbatą. Słodzisz herbatę, wsypujesz trzy łyżki cukru, ale nie zamieszałeś. Cukier jest w środku, ale herbata nadal nie jest słodka. Dopiero jak zamieszasz to poczujesz smak cukru i to że herbata jest już słodka. Tak samo jest z Duchem Świętym. Jeśli go nie odnowisz w sobie to nigdy nie doświadczysz jego obecności. ani jego charyzmatów. Co więcej bez Ducha Świętego możesz nigdy nie doświadczyć żywej obecności Jezusa w swoim życiu. Doświadczenie opatrzności Bożej (np. cudowne wyjście z wypadku samochodowego) nie jest doświadczeniem spotkania żywego Jezusa, ale jest Bożą interwencją dzięki łasce modlitwy. Żyć w Duchu Świętym, to co innego niż żyć z wiedzą o istnieniu Ducha Świętego.

Duch Święty przychodzi do tych, którzy go pragnął, którzy pragnął doświadczyć Jego obecności i Jego mocy.  Duch Święty to duch Boga. A Bóg patrzy w serce i widzi pragnienia duszy i ciała. Duch Święty to również charyzmaty i dary. Zaproś Ducha Świętego do swojego życia a zobaczysz cuda w swoim życiu!

Wiara: Miejcie wiarę w Boga! W odpowiedzi rzekł do niego Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi powtórnie, nie może ujrzeć królestwa Bożego».  Nikodem powiedział do Niego: «Jakżeż może się człowiek narodzić będąc starcem? Czyż może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?» Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się ktoś nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do królestwa Bożego. To, co się z ciała narodziło, jest ciałem, a to, co się z Ducha narodziło, jest duchem. Nie dziw się, że powiedziałem ci: Trzeba wam się powtórnie narodzić. Wiatr wieje tam, gdzie chce, i szum jego słyszysz, lecz nie wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się z Ducha». J 3, 3-8

Jezus Syn Boży, Zbawiciel

duchu święty

zapraszam Cię przyjdź