Katechizm

Katechizm Kościoła Katolickiego

Katechizm Kościoła Katolickiego to konstytucja wiary Kościoła. Ukazuje, prawdy i zasady wiary, które Kościół przyjął, zachował i przedstawiał na przestrzeni dwóch tysiącleci.  Każdy katolik i wierzący powinien zapoznać się z Katechizmem. Jest w nim wiele wyjaśnione a przede wszystkim ukazuje prawdy wiary, które Cie zaskoczą i to, że Bóg Cię kocha. Już sam wstęp Katechizmu rozpoczyna się od słów, w które może trudno Ci jeszcze uwierzyć.

Bóg, w samym sobie nieskończenie doskonały i szczęśliwy, zamysłem czystej dobroci, w sposób całkowicie wolny, stworzył człowieka, by uczynić go uczestnikiem swego szczęśliwego życia. Dlatego w każdym czasie i w każdym miejscu jest On bliski człowiekowi. Bóg wzywa człowieka i pomaga mu szukać, poznawać i miłować siebie ze wszystkich sił. Wszystkich ludzi rozproszonych przez grzech zwołuje, by zjednoczyć ich w swojej rodzinie - w Kościele. Aby to zrealizować, posłał swego Syna jako Odkupiciela i Zbawiciela, gdy nadeszła pełnia czasów. W Nim i przez Niego Bóg powołuje ludzi, by w Duchu Świętym stali się Jego przybranymi dziećmi, a przez to dziedzicami Jego szczęśliwego życia.

katechizm kościoła katolickiego

poniżej katechizm w wersji online

kliknij / dotknij